Ivo Kotek, 14. 2. 2016

Slušnost nebo úspěch?

 

Hodně často se setkávám s lidmi, kteří jsou opravdu slušní a snaží se jednat čestně. Současně tito lidé nejsou příliš úspěšní. Slyším, jak říkají, že v dnešní době je k úspěchu třeba zejména ostrých loktů, dobré kontakty a žádné zásady.

Když spolu mluvíme více do hloubky, objevuje se, že mají vztek na život, protože život není fér. Opravdu není?

Jsou chyceni do vlastní pasti, volba je jasná: "slušní" a často méně úspěšní lidé jsou pro většinovou společnost tak nějak "přijatelnější". A to je ten problém!

Buď budu přijatelný nebo nebudu hoden přijetí. Také Vám je tento archetyp trochu povědomý? Už jako děti jsme museli být poslušní, abychom byli přijati rodiči. Jakýkoliv vzdor byl považován za nevhodné chování a byl často velmi rychle potlačen buď výhrůžkou nebo rovnou trestem. Většina lidí neměla možnost si osvojit jednu ze základních dovedností pro uspokojivý život - sebeprosazení.

Sebeprosazení je spojeno s určitou dávkou agrese. Současně jsme se v dětství naučili, že agrese je něco naprosto nepřijatelného a do civilizované společnosti nepatří. Souhlasíte?

JENŽE: agresi máme v sobě do určité míry všichni a historicky byla nezbytná k našemu přežití. Toto se dodnes nezměnilo, jen se agrese postupem věků transformovala. Jak to souvisí s úspěchem?

Abych mohl být úspěšný, musím vědět, co chci, udělat potřebné kroky ke splnění cíle a také si NASTAVIT VLASTNÍ HRANICE. Co to znamená?
Zejména to, že jsem ochoten a schopen říci druhým, kdy se mě jejich chování dotýká, co mi již není příjemné a musím současně na sebe vzít riziko, že se mnou nebudou souhlasit. Tím, že jsem připraven nesouhlasit a ohradit se vůči nevhodnému chování, informuji druhého o svých hranicích a co je již pro mně osobně neakceptovatelné - a to je velmi férové jednání. Pokud druhým neřekneme, co se nám líbí, co je pro nás důležité a co již nejsme připraveni akceptovat, druzí lidé budou pouze na základě své mentální a emocionální vyzrálosti realizovat své cíle - a klidně i na náš úkor! Je to moje odpovědnost, nikoliv agresora!

A z toho vyplývá, že slušnost často zaměňujeme za neschopnost vymezit se vůči nevhodnému chování! Pak je tedy úspěch čistě v našich rukou a naší schopnosti otevřeně komunikovat s druhými, i když to někdy nemusí být jednoduché. Vymezit se a říci NE vyžaduje často velkou odvahu. Pokud se to povede, ucítíte obrovský příliv energie a chuť znovu se pustit do naplňování všech tužeb a přání.

Další články z blogu